Termeni si conditii

ATX HVAC DISTRIBUTION

Termeni si conditii comerciale

Conditiile si termenii comerciale (denumiti in continuare ‘Termeni’) se aplica tuturor ofertelor, livrarilor si serviciilor furnizate de ATX HVAC Distribution S.R.L. catre companii (parteneri B2B). Prima parte se aplica livrarilor de produse. Partea a II a se aplica serviciilor oferite de ATX HVAC Distribution S.R.L.. Orice acord individual care se abate de la acesti Termeni, va fi valabil doar cu acordul scris si semnatura ATX HVAC Distribution S.R.L.. Orice specificaƫie informala nu este valida. Orice termeni si conditii comerciale ale PARTENERULUI nu se aplica. Acceptarea produselor se considera a constitui o confirmare a Termenilor ATX HVAC Distribution S.R.L.. Serviciile ATX HVAC Distribution S.R.L. catre consumator (B2C) fac obiectul altor conditii si termene comerciale, ce pot fi oferite pe e-mail.

I. CONDITII SI TERMENI COMERCIALE PENTRU DISTRIBUREA DE PRODUSE

1. OFERTA
1. Ofertele ATX HVAC Distribution S.R.L. sunt fara angajament si nu au au caracter obligatoriu. Orice informatie despre dimensiuni, greutate si date tehnice ale produselor MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, nu au caracter obligatoriu, pot suferi modificari legate de model sau versiune si nu constituie o promisiune de a contracta.
2. PLASAREA COMENZII, MODIFICAREA PRODUSELOR LIVRABILE
1. Comenzile trebuie sa fie efectuate in scris (prin scrisoare, fax, e-mail). Confirmarea ATX HVAC Distribution S.R.L. de primire a comenzii nu constituie o acceptare a acesteia. O comanda se considera acceptata de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. numai dupa confirmarea in scris sau dupa ce aceasta a fost executata efectiv. Orice acord sau consens verbal sau prin telefon trebuie sa fie confirmat in scris.
2. ATX HVAC Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a inceta contractul, printr-o notificare simpla, chiar si dupa acceptarea unei comenzi, daca din informatiile obtinute cu privire la lichiditatile PARTENERULUI rezulta faptul ca acesta nu va fi capabil sa plateasca pentru intreaga sau pentru o parte din comanda.
3. Dupa acceptarea comenzii, ATX HVAC Distribution S.R.L. iti rezerva, de asemenea, dreptul de a modifica si imbunatati produsul livrabil, de exemplu in ceea ce priveste tipul si designul, in masura in care poate fi prezumat in mod rezonabil ca PARTENERUL poate accepta astfel de modificari si imbunatatiri, tinand cont de interesele ATX HVAC Distribution S.R.L. (de exempu livrarea unui dispozitiv echivalent sau mai sofisticat). Astfel de modificari si imbunatatiri sunt considerate aprobate in prealabil.
4. Pentru anularea sau modificara comenzii de catre PARTENER, partial sau total, ATX HVAC Distribution S.R.L. are dreptul sa perceapa PARTENERULUI, pe langa serviciile deja furnizate si costurile acumulate, o taxa (de anulare).
3. PRETURI SI TERMENE DE PLATA
1. Preturile se bazeaza pe lista de preturi, in forma modificata la anumite interval de timp, care este emisa de obicei anual. ATX HVAC Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica preturile si in timpul anului, aceste preturi urmand sa fie aplucate de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. de la momentul la care noile preƫuri i-au fost aduse la cunostinƫa.
2. Preturile sunt intelese a fi preturi nete fara impozite, taxe sau tarife in moneda citata, si includ ambalarea, cu exceptia cazului in care este indicat altfel. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu va recupera ambalajele si materialele de ambalare.
3. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu va accepta nicio obiectie cu privire la facturile care au fost returnate de catre PARTENER la mai mult de doua saptamani dupa data facturarii. Cu exceptia cazului in care se convine altfel, facturile se achita in termen de 30 de zile de la data facturarii. In cazul intarzierii in efectuarea oricarei oricarei plati datorate, ATX HVAC Distribution S.R.L. va percepe penalitati de intarziere de 12% pe an. In caz de neplata, este posibil ca ATX HVAC Distribution S.R.L. sa solicite, de asemenea, toate costurile legate de recuperarea sumelor datorate, inclusiv, dar fara limitare la, cheltuielile generate de comunicarea somaƫiei si colectare.
4. In cazul in care s-a convenit plata in rate, data scadentei va fi accelerata, in cazul in care PARTENERUL este in situatia de neplata a unei transe.
5. ATX HVAC Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a nu efectua livrari in lipsa platii unui avans.
6. PARTENERUL nu are dreptul sa retina sau sa compenseze platile invocand garantia sau alte pretentii.
4. TERMEN DE LIVRARE
1. Termenele de livrare specificate nu sunt obligatorii, fiind numai orientative, desi ATX HVAC Distribution S.R.L. va lua masurile necesare pentru a respecta termenele de livrare indicate. PARTENERUL nu are dreptul sa insiste asupra respectarii unui anumit termen de livrare. Ca o consecinta, intarzierile de livrare nu vor atrage cereri de despagubire si nu acorda PARTENERULUI dreptul de a rezilia Contractul. Acelasi lucru se aplica si in cazul in care termenele de livrare nu sunt respectate din motive de forta majora, greva sau alte evenimente care sunt in afara controlului ATX HVAC Distribution S.R.L..
2. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu accepta sub nicio forma cereri de despagubire din partea PARTENERULUI.
3. Sunt permise livrari partiale.
4. In cazul in care PARTENERUL are intarzieri la plata aferente unei alte livrari de Produse, ATX HVAC Distribution S.R.L. poate suspenda livrarea produselor comandate pana la plata livrarilor anterioare de Produse si nu este obligat sa plateasca PARTENERULUI daune in acest sens.
5. ACCEPTAREA PRODUSELOR LIVRATE, TRANSFERUL RISCURILOR, ACCEPTAREA LIVRARII INTARZIATE
1. Cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel, livrarile de Produse sunt efectuate CIP (Incoterms 2010) la adresa indicata de livrare.
2. In principiu, livrarea CIP acopera numai asigurarea de transport minima. Asigurarea suplimentara de transport va fi achizitionata doar daca este solicitata in mod explicit de catre client, sub rezerva unui acord separat si pe cheltuiala PARTENERULUI.
3. PARTENERUL trebuie sa verifice imediat Produsele primite cu privire la orice vici aparente, inclusiv daunele intervenite in cursul transportului, acesta trebuind sa inregistreze orice deteriorare a ambalajului sau a Produsului in nota de livrare si sa informeze imediat ATX HVAC Distribution S.R.L. in acest sens. Daca PARTENERUL descopera mai tarziu ca produsele sunt deteriorate, trebuie sa anunte ATX HVAC Distribution S.R.L. imediat, respectiv in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data livrarii Produselor. In caz contrar, orice cerere de asigurare poate expira.
4. In cazul in care PARTENERUL nu confirma livrarea de Produse, ATX HVAC Distribution S.R.L.- fara a ƫine seama de celelalte drepturi ale sale- poate solicita plata Produselor ca fiind livrate sau poate dispune de acestea in alt mod, fara a stabili o data limita pentru livrare. In cazul in care ATX HVAC Distribution S.R.L. dispune de produse in alt mod, termenul de livrare va reincepe in ziua in care ATX HVAC Distribution S.R.L. va primi o cerere scrisa din partea PARTENERULUI prin care acesta solicita relivrarea Produselor.
5. ATX HVAC Distribution S.R.L. poate solicita PARTENERULUI plata tuturor costurilor generate in urma solicitarii amanarii livrarii, inclusiv, fara a se limita, la costurile aferente depozitarii, perioada de asteptare etc.
6. REZERVAREA TITLULUI DE PROPRIETATE
1. ATX HVAC Distribution S.R.L. pastreaza titlul de proprietate asupra Produselor livrate pana la plata integrala a creantelor ce rezulta din relatia de afaceri cu PARTENERUL, chiar daca pretul de achizitie pentru anumite Produse a fost achitat. Daca Produsele ATX HVAC Distribution S.R.L. sunt procesate, ATX HVAC Distribution S.R.L. va dobandi titlul de proprietate asupra noilor bunuri cu titlu gratuit, fara despagubire. Daca produsele livrate de ATX HVAC Distribution S.R.L. sunt amestecate, procesate sau combinate asupra bunurilor rezultate, PARTENERUL va transfera ATX HVAC Distribution S.R.L. titlul de proprietate sau co-proprietate asupra bunulor rezultate, direct proportional cu valoarea facturilor ATX HVAC Distribution S.R.L., atat pentru produsele intermediare cat si pentru produsele finale.
2. PARTENERUL poate revinde Produsele livrate de ATX HVAC Distribution S.R.L. si bunurile create prin prelucrare, amestec sau combinare conform celor de mai sus, numai in cursul operatiunilor comerciale normale. Prin prezenta PARTENERUL constituie o garantie in favoarea ATX HVAC Distribution S.R.L. asupra oricaror si tuturor drepturilor de creanta fata de terti decurgand din contracte re-vanzare a produselor. ATX HVAC Distribution S.R.L. trebuie sa inregistreze cesiunea acestor creante in cartile sale, nu mai tarziu de momentul in care marfurile sunt revandute.
3. Inainte de a plati catre ATX HVAC Distribution S.R.L. pretul de cumparare al Produselor sau al bunurilor, PARTENERUL poate revinde acel Produs numai daca informeaza cel de-al doilea cumparator (client final) ca titlul de proprietate sau co-proprietate asupra produselor ramane la ATX HVAC Distribution S.R.L. sic a procesul de revanzare a fost atribuit anterior.
4. PARTENERUL poate incasa sumele aferentele drepturilor de creanta, atat timp cat isi indeplineste obligatiile de plata fata de ATX HVAC Distribution S.R.L., in conformitate cu termenii Contractului. PARTENERUL nu poate dispune altfel de Produse asupra carora nu s-a transferat dreptul de proprietate (de exemplu: transferul de proprietate ca urmare a executarii unei garantii, ipotecarea produselor).
5. PARTENERUL trebuie sa informeze imediat ATX HVAC Distribution S.R.L. cu privire la orice poprire sau orice prejudiciu asupra Produselor sau bunurilor si sa explice tertelor parti ca ATX HVAC Distribution S.R.L. a pastrat titlul de proprietate asupra acelor Produse sau bunuri. Orice costuri aferente vor fi suportate de catre PARTENER.
7. GARANTIE

Cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel si cu excluderea oricaror alte pretentii, ATX HVAC Distribution S.R.L. acorda PARTENERULUI o garantie pentru defectele mecanice sau de functionare ale Produselor lin momentul livrarii, dupa cum urmeaza:

1. Cu exceptia cazului in care este indicat altfel mai jos, perioada de garantie este de 36 luni de la data facturarii produselor. PARTENERULUI ii revine sarcina de a verifica daca exista un la momentul livrarii.
2. PARTENERUL poate solicita ca ATX HVAC Distribution S.R.L. sa-si execute obligatiile privind garantia, doar daca echipamentul este instalat si pus in functiune de ATX HVAC Distribution S.R.L. sau de o societate instruita de ATX HVAC Distribution S.R.L., in conformitate cu manualele de instalare, mentenanta si service ale ATX HVAC Distribution S.R.L..
3. Nu se accepta nicio garantie si/sau raspundere cu exceptia cazului in care PARTENERUL raporteaza defecte vizibile prin notificarea scrisa in termen de 3 zile lucratoare de la livrare si orice alte defecte sunt raportate fara intarziere dupa descoperirea initiala.
4. Cu exceptia cazului in care s-a convenit in mod expres, produsul marcat ca ’’ATX HVAC Distribution S.R.L. Applied Systems’’, ’’Zanotti’’, “J&E Hall International for ATX HVAC Distribution S.R.L.”, “Tewis”, “Hubbard” printre altele, care sunt fabricate in mod obisnuit pe baza unei comenzi specifce precum chilere, pompe de caldura, unitati in condensare (echipate cu compressor scroll, surub sau compresor centrifugal), ventilatoare (FCU), unitati de tratare a aerului (AHU), unitati de acoperis, unitati de condensare frigorifica, au o perioada de garantie de 12 luni, cu conditia sa fi fost puse in functiune de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. sau de catre o companie si persoana certificate de catre ATX HVAC Distribution S.R.L..
5. In cazul in care un defect mecanic sau de functionare apare in timpul garanƫiei, ATX HVAC Distribution S.R.L. se angajeaza sa repare produsele sau componentele sau sa inlocuiasca produsele sau componentele. Nu exista alte masuri de remediere sau revendicarii. Costul fortei de munca, costurile de calatorie, consumabile, cum ar fi agenti frigorifici, agenti de congelare si lubrifianti sau alte costuri (instalare, post-echipare) nu vor fi rambursate.
6. Partile sunt de acord ca ATX HVAC Distribution S.R.L., poate furniza actualizari de software si/sau hardware ocazional. Actualizarile pot include corectii de erori, imbunatatiri si actualizari. Actualizarile sunt furnizate PARTENERULUI intr-o forma inteligibila pentru calculator si instalabila, inclusiv instructiunile de instalare. PARTENERUL trebuie sa instaleze actualizarile pe propria cheltuiala intr-un interval rezonabil de timp. Orice dauna cauzata de neinstalarea actualizarilor va fi responsabilitatea exclusiva a PARTENERULUI, iar ATX HVAC Distribution S.R.L. nu isi asuma nicio raspundere in acest sens.
7. In plus fata de paragrafele de la 2 la 3, nu se accepta nicio garantie si/sau raspundere pentru defectele cauzate de utilizarea sau tratarea necorespunzatoare sau inadecvata, nerespectarea conditiilor de functionare sau instructiunile de intretinere, utilizarea excesiva sau materialele de operare inadecvate sau materialele substitutive sau piese de schimb care nu sunt furnizate de ATX HVAC Distribution S.R.L.. In plus, nu este acceptata nicio garantie pentru uzura obisnuita a pieselor, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, filtre, duze de arzator, perii de carburant ale motoarelor, cuplaje, electrozi, anozi de protectie, sonde UV, grile, ulei sau alte consumabile.
8. In cazul in care nu se acorda timpul necesar pentru a lua toate masurile de garantie necesare, ATX HVAC Distribution S.R.L. este eliberat de orice pretentii de garantie si daune. In cazul in care PARTENERUL continua sa utilizeze bunurile defecte, ATX HVAC Distribution S.R.L. garanteaza si/sau este responsabil numai pentru defectul original. Nu vom rambursa niciun cost de reparatii care se efectueaza fara consimtamantul ATX HVAC Distribution S.R.L. expres prealabil, ATX HVAC Distribution S.R.L. neasumandu-si nicio raspundere pentru consecintele unor astfel de reparatii.
9. Perioada de garantie pentru piesele de schimb si celelalte imbunatatiri este de 6 luni de la livrare (livrare catre agentul de expediere).
10. Daca se remediaza un defect, perioada de garantie nu va incepe din nou pentru componentele inlocuite sau reparate.
11. ATX HVAC Distribution S.R.L. poate refuza remedierea defectelor atata timp cat PARTENERUL se afla in incapacitate de plata.
12. In cazul in care ATX HVAC Distribution S.R.L. livreaza produse fabricate sau furnizate de terti, garantia este limitata la garantia pe care ATX HVAC Distribution S.R.L. o poate solicita respectivului produs. In afara acestora, PARTENERUL nu poate invoca alte garantii si in special, nu poate pretinde o reducere de pret ca urmare a acestui lucru.
13. ATX HVAC Distribution S.R.L. poate solicita ca piesele de schimb care sunt specificate in Cererea de Garanƫie ca si defecte sa fie oferite pentru investigatii suplimentare. In cazul in care ancheta releva ca cererea de garantie este neintemeiata si garantia este respinsa (de exemplu o parte a fost deteriorata de factori externi, lipsa de intretinere, o parte functioneaza corespunzator etc.) se pot aplica investigatii si/sau taxe de expediere.
8. RASPUNDERE
1. ATX HVAC Distribution S.R.L. este raspunzator pentru daune doar daca se demonstreaza ca a actionat cu intentie sau din neglijenta grava. ATX HVAC Distribution S.R.L. nu isi asuma nicio raspundere pentru neglijenta simpla. ATX HVAC Distribution S.R.L. este exonerat de orice raspundere cu privire la daunele indirecte (de exemplu, perioade de timp inactive datorita livrarilor gresite) si pierderi financiare, pierderi de profit, economii nerealizate, pierderea oportunitatilor si orice prejudiciu suferit de PARTENER ca urmare a pretentiilor tertelor parti, cu exceptia situatiei cand acestea sunt generate din culpa grava sau intentia ATX HVAC Distribution S.R.L.. In cazul in care daunele se datoreaza conditiei defectuoase a produselor livrate, ATX HVAC Distribution S.R.L. este responsabil numai in masura in care producatorul sau furnizorul este raspunzator fata de ATX HVAC Distribution S.R.L.. Raspunderea ATX HVAC Distribution S.R.L. nu depaseste in niciun caz valoarea facturii bunurilor afectate.
9. GARANTARE & GARANTIE EXTINSA
1. In completarea garantiei, in perioada de garantie descrisa la Punctul 7, ATX HVAC Distribution S.R.L. garanteaza pentru buna functionare a echipamentelor. Garantia ATX HVAC Distribution S.R.L. acopera atat materiale, cat si timpul de lucru si de calatorie. Garantia nu creaza alte pretentii decat cele pentru indepartarea gratuita a defectelor, cum ar fi daunele. Garantia este valabila numai daca au fost indeplinite toate cerintele urmatoare:
a. Plata integrala de catre PARTENER in perioada de functionare convenita;
b. Instalarea profesionala de catre o companie licentiata;
c. Utilizarea in conditiile specificate (combustibil, conditii ambientale, etc.);
d. Punerea in functiune de catre Service-ul ATX HVAC Distribution S.R.L. sau de catre parteneri autorizati de catre ATX HVAC Distribution S.R.L..
2. Garantia expira daca lucrarile de intretinere cerute de ATX HVAC Distribution S.R.L. nu au fost efectuate, nu au fost realizate in timp util sau nu au fost efectuate de catre o companie autorizata de ATX HVAC Distribution S.R.L. si daca clientul nu a respectat intervalele de service cerute de ATX HVAC Distribution S.R.L.. Sarcina probei pentru efectuarea corecta si in timp util a lucrarilor de intretinere si curatare revine PARTENERULUI. De asemenea, garantia expira daca clientul utilizeaza orice accesoriu care nu este autorizat de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. sau daca o companie neautorizata de ATX HVAC Distribution S.R.L. intervine si aduce modificari echipamentului livrat. Orice component uzata nu este acoperita de garantie.
10. PRODUSELE RETURNATE
1. Produsele pot fi returnate si schimbate numai cu acordul expres scris al ATX HVAC Distribution S.R.L.. ATX HVAC Distribution S.R.L. accepta returul produselor care au o valoare neta de minimum 100 Euro si maximum 50.000 Euro, cu conditia ca acestea sa fie in ambalajul original, intr-o stare perfecta si sa nu fi fost utilizate. In special, partile sunt de acord ca nu sunt permise returnari ale unitatilor deja instalate (inclusiv chillere) si nici returnari ale oricaror unitati realizate la comanda sau ale pieselor de schimb.
2. PARTENERUL va completa formularul „Cerere de Retur Marfa” (disponibil la portalul de afaceri al ATX HVAC Distribution S.R.L. https://my.ATX HVAC Distribution S.R.L..eu ) si o va transmite catre ATX HVAC Distribution S.R.L. la numarul de fax sau la adresa de e-mail furnizata de ATX HVAC Distribution S.R.L., in termen de 10 zile calendaristice de la livrare, in caz contrar ATX HVAC Distribution S.R.L. nu va accepta returnarea
3. Marfurile trebuie returnate cu taxa de transport platita, pe riscul PARTENERULUI, la destinatia indicata de ATX HVAC Distribution S.R.L..
4. In fiecare caz de returnare, se va aplica o taxa de retur, de maxim 80% din valoarea produselor returnate. Toate produsele returnate vor face obiectul unei taxe de restocare/administrare de 20% din pretul net.
5. Toate produsele returnate vor fi inspectate de ATX HVAC Distribution S.R.L.. Daca marfurile sunt returnate gresit (adica nu respect paragraful 1), ATX HVAC Distribution S.R.L. iti rezerva dreptul de a refuza returul si de a le returna PARTENERULUI, iar costurile si riscul vor fi suportate de catre PARTENER. Alternativ, este posibil ca ATX HVAC Distribution S.R.L. sa perceapa o taxa de restocare/administrare mai mare decat cea de 20% mentionata mai sus.
6. Notele de creditare de orice fel vor fi compensate exclusiv cu livrarile viitoare.
11. INSTALARE
PARTENERULUI ii revine responsabilitatea de a instala si pune in functiune produsele pentru care a fost autorizat de catre ATX HVAC Distribution S.R.L. si de a se asigura ca angajatii, agentii si subcontractantii sai, sau orice alte persoane utilizate de catre client pentru a instala si pune in functiune bunurile sunt pe deplin instruiti sa faca acest lucru si ca sunt respectati termenii oricaror instructiuni sau manuale livrate impreuna cu aceste produse.
12. MEDIUL INCONJURATOR, AUTORIZATII
1. PARTENERUL va suporta toate costurile, taxele si cheltuielile, care decurg din sau in legatura cu scoaterea din functiune, recuperarea, reciclarea si eliminarea totala sau partiala a bunurilor si nu va incerca sa recupereze aceste cheltuieli sau contributii de la ATX HVAC Distribution S.R.L..
2. PARTENERUL este responsabil pentru obtinerea si respectarea tuturor atributiilor, permiselor si aprobarilor relevante din partea organismelor de reglementare adecvate si pentru respectarea oricarei alte autoritati legale in legatura cu depozitarea, instalarea, operarea, utilizarea, intretinerea, repararea, transportul, scoaterea din functiune, recuperarea si eventuala eliminare a bunurilor.
3. In cazul in care PARTENERUL vinde bunurile integral sau partial unei alte parti, PARTENERUL poate incheia o conventie similar cu respectiva parte.
13. CONFIDENTIALITATE
1. Toate informatiile si/sau recomandarile scrise sau verbale, fie in legatura cu marfurile sau cu activitatea ATX HVAC Distribution S.R.L., care au fost furnizate catre PARTENER, nu vor fi divulgate niciunei terte parti fara consimtamamtul scris prealabil al ATX HVAC Distribution S.R.L., exceptand cazul in care respectivele informatii si/sau recomandari tin de Domeniul public, in alt mod decat in virtutea incalcarii acestei conditii sau a faptului ca dezvaluirea este impusa de lege.
2. PARTENERUL va instiinta prompt ATX HVAC Distribution S.R.L. cu privire la orice divulgare impusa de lege, iar ATX HVAC Distribution S.R.L. va cauta o solutie adecvata pentru a preveni o astfel de divulgare. PARTENERUL se angajeaza sa coopereze pe deplin cu ATX HVAC Distribution S.R.L. (pe cheltuiala proprie a PARTENERULUI), in cazul in care ATX HVAC Distribution S.R.L. respinge valabilitatea unei astfel de solicitari.
14. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
1. PARTENERUL nu va avea niciun drept asupra oricarei proprietati intelectuale detinute de ATX HVAC Distribution S.R.L. sau pentru care a fost licentiat ATX HVAC Distribution S.R.L..
2. PARTENERUL nu va permite stergerea sau ascunderea oricarei marci comerciale, instructiuni sau avertismente aplicate produselor.
3. Toate imaginile, conceptele, mostrele, modelele, echipamentele experimentale, dispozitivele si elementele de marketing, accesoriile si celelalte elemente referitoare la bunuri sau la dezvoltarea sau crearea lor vor ramane propietatea ATX HVAC Distribution S.R.L., vor fi considerate ca fiind confidentiale si nu vor fi copiate, reproduse sau divulgate niciunei persoane fara acordul scris prealabil al ATX HVAC Distribution S.R.L..
15. DATE PERSONALE
1. Datele prsonale ale PARTENERULUI, pe care ATX HVAC Distribution S.R.L. le-a primit in urma unei comenzi, vor fi stocate si procesate electronic in scopul derularii contractului, incluzand indeplinirea comenzii, furnizarea de bunuri si servicii catre client, gestionarea relatiei cu PARTENERUL, pentru contabilitatea ATX HVAC Distribution S.R.L. si procesele interne ale ATX HVAC Distribution S.R.L., precum si in scopuri legale sau de reglementare. Pentru unele dintre aceste scopuri, este posibil sa fie necesar sa impartasim datele clientilor cu terte parti, dar intotdeauna ne asiguram ca datele sunt pastrate confidential si protejate de terte parti.
2. PARTENERUL este de acord cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. poate solicita agentiilor specializate in referinte de creditare si/sau societatilor de asigurare pentru credite sa efectueze cautari de credite sau verificari ale PARTENERULUI, in vederea evaluarii performantei financiare a PARTENERULUI, precum si cu faptul ca ATX HVAC Distribution S.R.L. poate transmite mai departe informatiile despre client (nume, adresa, detalii de contact, numele asociatiilor, detaliile comenzilor, istoricul comenzilor, comportamentul de plata, soldul clientilor) catre aceste societati in acest scop.
3. PARTENERUL este de acord, de asemenea, ca ATX HVAC Distribution S.R.L. si alti membri ai grupului ATX HVAC Distribution S.R.L. pot utiliza datele personale ale PARTENERULUI (nume, adresa, detalii de contact, detaliile comenzii si istoricul) si in scopuri de marketing si contacta PARTENERUL telefonic, prin e-mail sau SMS sau alte servicii de mesagerie cu privire la produsele si serviciile ATX HVAC Distribution S.R.L., care pot fi de interes pentru PARTENERUL. PARTENERUL isi poate retrage consimtamantul in orice moment.
16. LOCUL JURISDICTIEI, LEGEA APLICABILA
1. Toate litigiile, care decurg din/sau in legatura cu prezentul Acord vor fi inaintate exclusiv instantelor din Romania.
2. Toate contractele incheiate cu ATX HVAC Distribution S.R.L. si toate litigiile aparute in legatura cu aceste contracte vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legislatia romana, fara a pune in aplicare reglementarile acesteia privind conflictul de legi si nici pe acelea ale Conventiei ONU privind Vanzarile.
17. SALVGARDARE
In cazul in care orice clauza a prezentelor termene si conditii comerciale sau a contractului incheiat intre ATX HVAC Distribution S.R.L. si client este, sau devine nula, acest lucru nu va afecta celelalte clauze ale acestora sau acestuia. Clauzele nule vor fi inlocuite prin acele clauze legale, care reflecta cel mai mult intentia partilor.

II. TERMENI SI CONDITII COMERCIALE PENTRU SERVICE

Urmatoarele conditii vor fi aplicate pentru serviciile oferite de catre departamentul de Service ATX HVAC Distribution S.R.L., cum ar fi: instalare, punere in functiune, inspecƫie si diagnosticare. reparaƫii si mentenanta.

1. DOMENIUL SERVICIILOR
1. Detaliile exacte ale serviciilor oferite sunt conform ofertei sau confirmarii noastre de comanda primite in scris. Oricare alte servicii aditionale neindicate in mod expres in oferta sau in confirmarea de comanda, care vor fi oferite de noi la solicitarea clientului vor fi facturate separat pe baza listei de preturi in vigoare. Aceeasi regula va fi aplicata si in cazul in care inspectia la fata locului va dovedi ca sunt necesare lucrari de service suplimentare.
2. In cazul echipamentelor monitorizate la distanta, departamentul de service ATX HVAC Distribution S.R.L. va actiona numai daca i se va solicita de catre client sau daca o astfel de actiune este convenita in prealabil in scris.
3. Oferim servicii doar pentru echipamentele, subansamblele si solutiile livrate si/sau produse de ATX HVAC Distribution S.R.L.. Prin urmare domeniul serviciilor nu include testarea componentelor de la terti, teste de scurgere a conductelor de alimentare create de client, teste de alimentare electrica si/sau teste al liniilor de conectare si de ajustare hidraulica a unitatii. In cazul echipamentelor care contin componente furnizate de terti, serviciile noastre nu includ inspectia intregului echipament, nu vom verifica daca echipamentul este complet si nici daca dispozitivele de siguranta sunt conforme cu reglementarile relevantesi de ultima ora.
4. Nu intra in sarcina ATX HVAC Distribution S.R.L. sa verifice daca informatiile si documentele oferite de client (descrierea echipamentelor, scheme electrice, hidraulice, etc) sunt corecte.
2. ESTIMAREA COSTURILOR
1. Estimarile de costuri nu obliga si nu implica un angajament ferm din partea ATX HVAC Distribution S.R.L..
2. Chiar daca exista deja o estimare de costuri, in cazul existentei unor servicii suplimentare identificabile la momentul executiei, vom solicita in prealabil acordul clientului privind costurile suplimentare.
3. ATRIBUTII IN VEDEREA COOPERARII
1. In vederea efectuarii serviciilor oferite de ATX HVAC Distribution S.R.L., clientul va asigura conform intelegerilor prealabile, furnizarea gratuita si la timp a intregului suport necesar.
2. Clientul trebuie sa asigure, pe cheltuiala proprie, toate cerintele tehnice necesare pentru executia lucrarilor de service (ex. alimentare electrica, racord apa), cu exceptia cazului cand aceste solicitari trebuie oferite de ATX HVAC Distribution S.R.L. in urma unui acord special. Clientul se va asigura ca locul executiei lucrarii este iluminat in mod corespunzator. Daca este necesar, clientul va furniza scari si schele pentru a asigura angajatilor ATX HVAC Distribution S.R.L. acces facil si in siguranta la locatie. Locatia lucrarii trebuie sa fie usor accesibila autovehiculelor personalului Departamentului Service.
3. Clientul se va asigura ca va oferi toate informatiile si documentatia necesare pentru a asigura o furnizare corespunzatoare a serviciilor agreate. Inainte de furnizarea serviciilor, clientul va informa in legatura cu orice modificare facuta de client sau terti fata de setarile standard ale echipamentului,sistemului de control si altor parametri, precum si orice neconformitate a echipamentului de care clientul are cunostinta.
4. Clientul se va asigura ca echipamentele monitorizate la distanta vor fi conectate la reteaua de telecomunicatii.
5. In cazul in care clientul nu coopereaza si exista disensiuni, ne rezervam dreptul sa intrerupem lucrarea in cauza. In consecinta, clientul va suporta toate cheltuielile aditionale legate de acest lucru, inclusiv timpii inactivi ai angajatilor ATX HVAC Distribution S.R.L., care nu pot fi folositi pe perioadele respective. De asemenea, clientul va suporta orice costuri pentru timp de deplasare aditional, pe baza preturilor aplicabile din lista de preturi ATX HVAC Distribution S.R.L..
4. PRETURI SI CONDITII DE PLATA
1. Preturile pentru serviciile oferite se bazeaza pe lista de preturi in vigoare din momentul plasarii comenzii, cu exceptia cazului in care in oferta este mentionat altfel.
2. Serviciile vor fi tarifate in general pe baza timpului efectiv petrecut la locatie, pe baza tarifelor orare stabilite si pe baza cheltuielilor de transport si deplasare.
3. Programul normal de lucru in care se executa lucrari de service este Luni-Vineri in intervalul 08:30-16:30. In afara acestor ore, se va percepe un tarif suplimentar de 50% fata de tarifele mentionate in lista de preturi. Pentru lucrarile de service executate sambata, duminica si sarbatorile legale, precum si in intervalul 20:00-07:00 se va percepe un tarif suplimentar de 100% fata de tarifele mentionate in lista de preturi.
4. Piesele de schimb vor fi tarifate conform listei de preturi valabile la data inlocuirii lor. Piesele de schimb sunt proprietatea ATX HVAC Distribution S.R.L. pana la plata integrala a facturii.
5. Facturile vor fi emise dupa executarea lucrarilor de service.
6. In cazul in care o comanda de service este anulata de client, acestuia i se va factura 50% din valoarea comenzii, dar nu mai putin de 150 euro – la cursul BNR din ziua facturarii.
7. Daca nu se specifica altfel, facturile sunt scadente si platibile fara deducere imediat dupa facturare.
8. In caz contrar, Capitolul 3 (Preturi si conditii de plata) a termenilor si conditiilor noastre de vanzare se aplica mutatis mutandis.
5. GARANTIE
1. ATX HVAC Distribution S.R.L. garanteaza ca lucrarile de service sunt executate de personal calificat.
2. Nicio garantie nu este acceptata decat daca clientul ne informeaza in scris despre defectele vizibile in termen de 3 zile lucratoare de la data reparatiei si despre alte defecte observate si anuntate fara intarziere de la momentul descoperirii lor.
3. In caz contrar, Capitolul 7 (Garantie) a termenilor si conditiilor noastre de vanzare se va aplica mutatis mutandis.
6. CONFIDENTIALITATE
Toate informatiile si/sau recomandarile, scrise sau verbale, fie in legatura cu marfurile sau cu activitatea ATX HVAC Distribution S.R.L., care au fost furnizate catre client, nu vor fi divulgate niciunei terte parti fara consimtamantul scris prealabil al ATX HVAC Distribution S.R.L., exceptand in masura in care respectivele informatii si/sau recomandari tin de domeniul public, in alt mod decat in virtutea incalcari acestei conditii sau a faptului ca dezvaluirea este impusa de lege.
Termenii si conditiile acestui site au fost ultima data modificate la data de: 25.05.2020.

DORITI O OFERTA PERSONALIZATA SAU AVETI NEVOIE DE O SOLUTIE TEHNICA?

ATX HVAC DISTRIBUTION cu o experienta de peste 17 ani va propune si va ofera solutii complete pentru proiectele de climatizare si ventilatie si este distribuitor si partener al gamei profesionale Mitsubishi Heavy Industries in Romania incepand din anul 2010.